Zoals wij dagelijks slaap nodig hebben, zo hebben onze spieren ook af en toe ontspanning nodig. Gespannen spieren ontstaan over het algemeen door te veel stress en door te weinig activiteiten met de spieren.

Stress

Stress is wel functioneel voor ons mensen, op mentaal vlak stimuleert het ons om oplossingen voor problemen te vinden en eventueel grenzen te verleg- gen. Op fysiek niveau stimuleert stress verschillende autonome functies zoals een snellere ademhaling, de bloeddruk stijgt, glucose wordt gemobiliseerd, de ademhaling wordt intensiever, de spiertonus stijgt, prikkelbaarheid van hersenschorshormonen neemt toe, kortom, het lichaam is paraat om in actie te komen. Tegenwoordig is het steeds vaker zo dat er weinig tot geen actie volgt op stress die we meema- ken, waardoor de stress zich in andere banen laat gelden.