Wellicht ken je er een paar, mensen die in de basishouding kritisch of negatief zijn ingesteld. Men is onderweg en heeft haast, het licht springt op rood en dan hoor je: “Dat heb ik nou altijd”. Vaak zijn deze mensen dan niet alleen over één onderwerp negatief, maar over bijna alles. Zeker als het over de eigen leefstijl gaat. Als sporten ter sprake komt, dan komt de opmerking: “Dat is niks voor mij” of “Daar heb ik toch echt geen tijd voor”.

Gaat het om zaken die gedaan moeten worden, dan is de DIP-er (Denker in Proble- men) snel geneigd om te benoemen waarom het moeilijk tot onmogelijk is om het voor elkaar te krijgen. De DIM-er (Denker in Moge- lijkheden) daarentegen bedenkt wat er voor moet gebeuren en gaat al meteen aan de slag met een stappenplan. Wat schuilt er achter deze ‘Denkers in problemen’ of ‘Denkers in mogelijkheden’? Waarom ziet de een bijna alles zwart in en krijgt dan ook weinig voor elkaar en ziet de ander alles zonnig in en staat proactief in het leven?